መሳርዕ ግብረ-ስጋ

ስጋዊ ርክብ ክትፍጽም ከለኻ

መሳርዕ ግብረ-ስጋ

ኣብ ውሽጢ ሰብነት ኮነ ኣብ ግዳም ዝርከብ ናይ ግብረ-ስጋ ኣካላት።


ኣብ ዘይበርሁልርይ ነገራት ኣለዊ ሑቶ ቀጻሊ ርክብ ብ ኮንዶም ጉዳኣት ኣለዎ ዶ ወይ ውን ከኣ ሓደ ወዲ ምስ ዓርኩ ማዓልታዊ ስጋው ርክብ አንትርገር ከ ጉዳት ኣለዎ ዶ

መልስታት ኣብ ተስፋ ክንጽበ አና