ማዕጾ:ሕብረተ ሰብ

                        መ  ባ እ ታ
                     ኤለትሪክ እንታይ ማለት ዩ

ኣብ ሓደ ስልኪ ዝመሓላለፍ ኢነርጂ ዑጹዉ ዝኾነ ቅርጺ ምስ ዝህልዎ ኤለክትሪክ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ክንርዳን ንኽኢል።ብፊዚኪስ ክገለጽ ከሎ ሓደ ኤለትሪክ ካብ ዝጎደሎ (-)ናብ ተደመሮ (+)ክም ዝጋዓዝ ይፍለጥ ግን ካኣ ኤለትሪክ ካብ ተደመሮ(+) ናብ ዝጎደሎ(-) ይጋዓዝ ይብሃል እቲ ቅኑዕ ፊዝክፋዊ ኣገባብ ከሎ ታሪኻዊ ተክኒክ ኣጻዋዉዓ ተለሚዱ ንክኸይድ ተባሂሉ ታሪኻዊ ኣጸዋወዓ ተክኒክ ኣብ ስራሕ ኤለትሪክ ተለሚዱ ይርከብ ።በዚ ምኽንያት ኤለክትሪክ ካብ ተደመሮ ናብ ዝግደሎ ይጋዓዝ ይባሃል። ኣስተዉዕል ሕቶ ኢለክትሪክ ካበይ ናበይ ይጋዓዝ ካብ ተደመሮ (+) ናብ ዝጎደሎ(-) ታሪኻዊ ኣጻዋወዓ ተክንክ ካብ ዝጎደሎ(-) ናብ ተደመሮ(+) ከም ዝጋዓዝ ግን ፊዝከሳዊ ኣገባብ ይረደኣና ኣይናይ ዩ እቲ ቅንዕ

ፊዝኪሳዊ 

ኣብ ስራሕ ትለሚዱ ዝኸይድ ዘሎ ኪሳብ ሎሚ ግን ተክኒካዊ ኣጸዋወዓ ኢዩ።