ምህንድስና

ምህንድስና ትግርኛ ኣይኮነን። እተኣረም።

ህንደሳ ቃል ብቓሉ ክትርጎም ከሎ ሓድሽ ነገር ምፍጣር ማለት እዩ። ኣብ ኣጠቓቕማኡ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሞያ ህንጻ ተዛሚዱ ይትግበር። ኣሳጊርካ ግና ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራማት ንምጽሓፍ፣ ወይ ውን ኣብ ናይ ስነ ህይወት ፍልጠት ንምልዋጥ መሸከል ንዝምልከት ዕዮ ክገልጽ እኽእል። ከምኡ እውን ሓድሽ ሓሳብ፡ ኣምር፡ ወይ ከኣ ጥበብ ምንዳፍን ምፍጣርን ከም ህንደሳ ጌርና ክንቅበሎ ንኸእል። ኣብ ክንዲ ጽሑፍ ኣቐምጥ ከኣ ዕቖር ወይ ከኣ ዓቅብ እንተ ዝበሃል ምሓሸ።