ስነ ጥበብ

ስምዒታዊ ምላሽ ንምብርባር ናይ መህዞ ስራሕ

ሻክስፐር

መእተዊኣተዓራረየ

ስነ-ጥበብ ማለት፥ ከም ስራሕ ወይ ፍጥረት ብሰባት ምስ ኣገዳስነት ስለ ስሕበት ንስምዒት ሰብ ማለት ኢዩ። ሓደ ሰብ እንተገለጸ ባዕሉ ኣሎ፣ ስነ-ጥበብ ይግብር ኣሎ። ብዛዕባ ትርጉም ስነ ጥበብ ስምምዕ ይለን፡ስእሊን፣ ምስኣልን፣ ጸወታን፣ ሳዕስዐን፣ ደረፈን፣ ግጥሚን፣ ጽሑፍን፣ ተዋስኦን፣ ስነ-ጥበብ ዘጠቓለለ'ዩ።

  1. ስእሊ
  2. ጸወታ
  3. ደረፈ
  4. ተዋስኦ

ታሪኽ ስነ-ጥበብኣተዓራረየ

ዑቑባጋብር

ተኽለ ክፍለማርያም (ወዲ ትኹል ) 

ውራይ ስነ-ጥበብኣተዓራረየ

ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብ፣ ሰባት ኣሎ መን ይሓሰብ እቲ ስራሕ ስነ-ጥበብ ተዘተኣሳሰረ ነቲ ስነ-ጥበብ መን'ዩ መስርሑ ዘዳልዎ?።