ከሚካል ሪኣክሽን

ከሚካል ሪኣክሽንኣተዓራረየ

ክልተ ዓይነታተ ከሚካል ሪኣክሽን ኣለዉ ።ኣተዓራረየ

ኤክሶተርም ሪኣክሽንኣተዓራረየ

ኤክሶተርም ሪኣክሽን ዝብሃል ከም ወጥጽኢት ናይ'ቲ ሪኣክሽን ጽዓት ዝህብ እዩ ።

ኤንዶተርም ሪኣክሽንኣተዓራረየ

ኤንዶተርም ሪኣክሽን ዝብሃል ድማ ሪኣክሽን ንኽካየድ ጽዓት ዝደሊ እዩ ።