ከሚካል ሪኣክሽን

ከሚካል ሪኣክሽንኣመዓራርይ

ክልተ ዓይነታተ ከሚካል ሪኣክሽን ኣለዉ ።ኣመዓራርይ

ኤክሶተርም ሪኣክሽንኣመዓራርይ

ኤክሶተርም ሪኣክሽን ዝብሃል ከም ወጥጽኢት ናይ'ቲ ሪኣክሽን ጽዓት ዝህብ እዩ ።

ኤንዶተርም ሪኣክሽንኣመዓራርይ

ኤንዶተርም ሪኣክሽን ዝብሃል ድማ ሪኣክሽን ንኽካየድ ጽዓት ዝደሊ እዩ ።