ናቕፋ (ባጤራ)


| ስም ባጤራናቕፋ (ባጤራ)

| ስም ሃገር ፡ ኤርትራ


ናቕፋ፣ ባጤራ ናይ ኤርትራ እዩ። ሓደ ናቕፋ፣ ሚእቲ ሳንቲም እያ።

ናቕፋ ኣብ ክልተ ይምቀል። ናይ ወረቐት ገንዘብን፣ ናይ ሓጺን ገንዘብን። ናይ ወረቀት ገንዘብ 1,5,10,20,50ን 100ን እየን። ናይ ሳንቲም ድማ፣ 1,5,10,25ን 50ን 100ን እየን።

ስእሊ ናይ ባጤራኣመዓራርይ