ደቀምሓረ
ዞባ ደቡብ ኣከለጉዛይ

ደቀምሓረ ዓባይ ከተማ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ኮይና። ኣርብዓ ኪሎሜተር ሪሒቓ ካብ ኣስመራ ብደቡባዊ ምብራቕ ትርከብ።

ደቀምሓረ
ER-Dekemhare.png

ከተማ ደቀምሓረ ኣብዚ ካርታ ብቀይሕ ነጥቢ ዘለዋ ቦታ ትርከብ, ኤርትራ ኣከለጉዛይ.


 ከተማ   ደቀምሓረ
 
 ዞባ   ደቡብ ኣከለጉዛይ 
 
 ብዝሒ ህዝቢ  30,000
 
 ቛንቛ     ትግርኛ
 ቦታ    ከበሳ